Tag: NXP

  • Çip Krizi Nedeniyle Yaşanan Zorlukların RFID Ürünlerinin Teminine Olan Etkisi Nelerdir?

    Çip Krizi

    Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan aksamalar özellikle teknoloji sektöründe ciddi etki yarattı. RFID etiketlerinin en önemli bileşenlerinden çip tedariği -her ne kadar pandeminin ilk yılında ciddi bir sıkıntı yaşanmamış olsa da-...