RFID Teknolojisinin Ne Olduğunu Öğrenmek İçin Tıklayın!

RFID Nedir?

RFID Nedir? Nasıl Tanımlanır?

Radyo Frekansı Tanımlama (RFID), verileri aktarmak için radyo frekansı dalgalarının kablosuz temassız kullanımıdır. RFID sistemleri genellikle bir RFID okuyucu, RFID etiketleri ve antenlerden oluşur.

RFID Nasıl Çalışır?

Öğeleri RFID etiketleriyle etiketlemek, kullanıcıların envanteri ve varlıkları otomatik ve benzersiz bir şekilde tanımlamasına ve izlemesine olanak tanır. RFID, etiketlerin görüş alanı olmadan okunmasına izin vererek ve RFID tipine bağlı olarak birkaç santimetre ile 20+ metrenin üzerinde bir okuma aralığına sahip olarak otomatik kimlik teknolojisini bir sonraki seviyeye taşır.

RFID, II. Dünya Savaşı’nda uçakları dost veya düşman olarak tanımlamaya yönelik ilk uygulamasından çok yol kat etti. Tabii ki, teknoloji yıldan yıla gelişmeye devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir RFID sistemini uygulama ve kullanma maliyeti azalmaya devam ederek RFID’yi daha uygun maliyetli ve verimli hale getiriyor.

RFID Türleri

Elektromanyetik Spektrum içinde, RFID iletimleri için kullanılan üç ana frekans aralığı vardır. Bunlar; Düşük Frekans, Yüksek Frekans ve Ultra Yüksek Frekans.

Düşük Frekanslı RFID Sistemleri

Genel Frekans Aralığı: 30 – 300 kHz
Birincil Frekans Aralığı: 125 – 134 kHz
Okuma Aralığı: Temas – 10 Santimetre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 0,15 ABD Doları – 5,00 ABD Doları
Uygulamalar: Hayvan Takibi, Erişim Kontrolü, Araba Anahtarlığı, Yüksek Hacimli Sıvı ve Metal Uygulamaları
Artıları: Sıvılar ve Metaller, Global Standartlar yakınında iyi çalışır
Eksileri: Çok Kısa Okuma Menzili, Sınırlı Bellek Miktarı, Düşük Veri İletim Hızı, Yüksek Üretim Maliyeti

Yüksek Frekans RFID Sistemleri

Birincil Frekans Aralığı: 13.56 MHz
Okuma Mesafesi: Yakın Temas – 30 Santimetre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 0,10 – 10,00 ABD Doları
Uygulamalar: DVD Kioskları, Kütüphane Kitapları, Kişisel Kimlik Kartları, Poker/Oyun Çipleri, NFC Uygulamaları
Artıları: NFC Global Protokolleri, Daha Büyük Bellek Seçenekleri, Global Standartlar
Eksileri: Kısa Okuma Aralığı, Düşük Veri İletim Hızı

Ultra Yüksek Frekanslı RFID Sistemleri

Genel Frekans Aralığı: 300 – 3000 MHz
Birincil Frekans Aralıkları: 433 MHz, 860 – 960 MHz

Ultra Yüksek Frekans aralığında bulunan iki tür RFID vardır: Aktif RFID ve Pasif RFID

Birincil Frekans Aralığı: 433 MHz, (2.45 GHz kullanabilir – Ultra Yüksek Frekans Aralığı altında)
Okuma Aralığı: 30 – 100+ Metre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 25,00 ABD Doları – 50,00 ABD Doları
Uygulamalar: Araç Takibi, Oto İmalatı, Madencilik, İnşaat, Varlık Takibi
Artıları: Çok Uzun Okuma Menzili, Daha Düşük Altyapı Maliyeti (Pasif RFID’ye kıyasla), Büyük Bellek Kapasitesi, Yüksek Veri İletim Hızları
Eksileri: Etiket Başına Yüksek Maliyet, Nakliye Kısıtlamaları (pillerden dolayı), Karmaşık Yazılım İhtiyacı, Metal ve Sıvılardan Yüksek Girişim; Birkaç Küresel Standart

Aktif ve pasif RFID etiketleri dışında bir de BAP olarak tanımlanan yarı aktif ya da yarı pasif RFID etiketleri de bulunmaktadır. BAP etiketler için detaylı bilgiyi bu linkten edinebilirsiniz.

Pasif RFID

Birincil Frekans Aralıkları: 860 – 960 MHz
Okuma Mesafesi: Yakın Temas – 25 Metre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 0,09 ABD Doları – 20,00 ABD Doları
Uygulamalar: Tedarik Zinciri Takibi, İmalat, İlaç, Elektronik Geçiş Ücreti, Envanter Takibi, Yarış Zamanlaması, Varlık Takibi
Artıları: Uzun Okuma Menzili, Etiket Başına Düşük Maliyet, Çok Çeşitli Etiket Boyutları ve Şekilleri, Küresel Standartlar, Yüksek Veri İletim Hızları
Eksileri: Yüksek Ekipman Maliyetleri, Orta Bellek Kapasitesi, Metal ve Sıvılardan Yüksek Girişim

Pasif RFID’nin Birincil Alt Kümeleri

Göreceli olarak geniş 860 – 960 MHz aralığı, UHF Pasif RFID için ‘Küresel Standart’ olarak kabul edilmektedir; ancak, geç benimsenmesi, aralığın ayrıca iki temel alt gruba ayrılmasına yol açtı – 865 – 868 MHz ve 902 – 928 MHz.

865 – 868 MHz – ETSI

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), Avrupa’da Radyo Dalgaları da dahil olmak üzere birden çok kanal üzerinden iletişim için ülke çapında standartları belirleyen ve destekleyen yönetim organıdır. ETSI yönetmeliklerine göre, RFID ekipmanı ve etiketlerinin yalnızca 865 – 868 MHz gibi daha küçük frekans aralığında iletişim kurmasına izin verilir, çünkü diğer radyo iletişim türleri daha geniş 860 – 960 MHz aralığının alt kümelerine tahsis edilmiştir. Güzel ülkemiz de bu regülasyona tabidir.

ETSI, Avrupa için standartları belirlediğinden, ancak etiket ve ekipman satın alırken, standarda ETSI veya Avrupa’yı ifade eden AB denilebilir.

902 – 928 MHz – FCC

Federal İletişim Komisyonu (FCC), Amerika Birleşik Devletleri’nde Radyo Dalgaları da dahil olmak üzere birden çok kanal aracılığıyla ülke çapında iletişim standartlarını belirleyen ve destekleyen yönetim organıdır. FCC yönetmelikleri, RFID etiketlerinin ve ekipmanının yalnızca 902 – 928 MHz arasında çalışabileceğini belirtir, çünkü Avrupa gibi, diğer iletişim türleri daha geniş 860 – 960 MHz aralığının kalan bölümlerine tahsis edilmiştir.

FCC sertifikalı veya Kuzey Amerika Frekans Aralığında veya NA’da bulunan RFID Ekipmanları veya Etiketleri, Kuzey Amerika’da kullanılabilir.

Ek Olarak;

Hem ETSI hem de FCC onaylanan ilk büyük standartlar olduğundan, birçok ülke ya birini ya da diğerini benimsedi ya da her iki frekans aralığının bir alt kümesinde kendi standartlarını oluşturdu. Mesela, Arjantin 902 – 928 MHz FCC aralığını benimsemeyi tercih ederken, komşumuz Ermenistan ETSI aralığı içinde kendi daha küçük 865.6 – 867.6 MHz bandını uygulamayı seçti.

FCC ve ETSI gibi bölgesel düzenlemeler tipik olarak frekans aralıkları kullanılarak tartışılsa da, yayılan güç miktarı (ERP veya EIRP) gibi her ülkenin düzenlediği başka özellikler vardır. Bazı ülkeler daha katıdır ve RFID’nin nerede kullanılabileceğini, kullanılması gereken frekans “atlama” miktarını veya RFID kullanmak için bir lisans gerektiğini düzenler. Ülkemizde bu teknolojinin kullanımı ile ilgili standartları Telekomünikasyon Kurumu belirler. Dolayısı ile ilgili ürünlerin ithalatı, kurulumu ve devreye alınması gibi işlemlerde otorite olarak ihtiyaç duyulan izinlerin TK’dan alınması gerekebilir.

*Her bölge kendi bölgesel çalışma frekansına ihtiyaç duyar, sizinkini bulmak için buraya tıklayın

Next Article